BSPS

Kort sosial fobi skala

Instruks:

Tidsperioden er siste uke dersom ikke noen annet er angitt (f.eks. ved førstegangsevaluering, da det kan være siste måned).

Del 1. Frykt/unngåelse

1. Snakke offentlig eller med andre tilstede

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

2. Snakke til folk i autoritetsposisjon

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

3. Snakke til fremmede

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

4. Bli satt i forlegenhet eller ydmyket

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

5. Bli kritisert

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

6. Sosiale sammenkomster, selskaper

Frykt

4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

7. Gjøre noe mens andre ser på (gjelder ikke snakke)

Frykt
4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen
Unngåelse
4 Alltid
3 Hyppig
2 Av og til
1 Sjelden
0 Aldri

Del 2. Fysiologisk

Når du er i situasjoner som medfører kontakt med andre, eller når du tenker på slike situasjoner, opplever du da følgende symptomer med hvilken styrke?

8. Rødming

4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen

9. Hjertebank

4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen

10. Skjelving

4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen

11. Svetting

4 Ekstremt
3 Alvorlig
2 Moderat
1 Mild
0 Ingen

 

Skåringsveiledning til BSPS

(Kort sosial fobi skala) Davidson

Kort sosial fobi skala (BSPS) er en intervjubasert skala for sosial fobi utviklet av Jonathan Davidson og medarbeidere ved Duke University Medical Center i Durham, North Carolina. BSPS inneholder tre delskalaer: angst, unngåelse og fysiologiske reaksjoner for å ivareta de ulike aspektene ved sosial fobi. BSPS har vist gode psykometriske egenskaper med høy test-retest reliabilitet og intern konsistens. BSPS viser god overensstemmelse med andre mål for sosial fobi, og testen er følsom for forandring i intensiteten av sosial fobi.

Det anbefales at intervjuer gir en kopi av dette skjemaet til pasienten når de går gjennom testen. Diagnosen sosial fobi bør overveies ved en BSPS-sumskåre på 20 eller mer. Klart behandlingstrengende er pasienter med sumskåre på 35 eller mer. En reduksjon i sumskåre på 40 prosent regnes for positiv behandlingsrespons.

Referanse:

Davidson JRT, Miner CM, deVeaugh-Geiss J, Tupler LA, Colket JT, Potts NLS. The brief social phobia scale: a psychometric evaluation. Psychol Med 1997;27:161-66.