INFEKSJONSSYKDOMMER

En infeksjon er en sykdom som er fremkalt av små mikroskopiske organismer som trenger inn i kroppen. Infeksjonsfremkallende organismer kan deles opp i bakterier, virus, rickettsier, sopp, parasitter og toksiner.

Infeksjoner smitter gjennom slimhinnene i luftveiene og tarmkanalen, åpne sår, sprekker, i huden og gjennom kjønnsorganene og urinveiene.

En infeksjon er enten akutt eller kronisk, akutt betyr at infeksjonen er raskt innsettene og forbigående, mens kronisk betyr at infeksjonen er langvarig og vanskeligere å helbrede. En opportunistisk infeksjon er en sykdom som vanligvis ikke er sykdomsfremkallende. Opportunistiske infeksjoner oppstår vanligvis hos personer med nedsatt immunsystem, f.eks. underernærte personer eller AIDS og kreft pasienter.

En infeksjonssykdom kan deles inn i fire stadier; inkubasjonstid, prodromalstadiet, sykdom og rekonvalesens. Inkubasjonstiden er tiden fra en person blir smittet til sykdommen bryter ut. Denne tiden varierer fra sykdom til sykdom, den er varierende også for en enkelt sykdom. Tiden kan vare alt fra noen dager opp til måneder og år. Prodromalstadiet er en periode hvor sykdommen ennå ikke har brutt ut, men pasienten kan kjenne begynnende allmennsymptomer på infeksjonen. Smitterisikoen er som regel størst i denne perioden. Sykdomsperioden har mer typiske symptomer på infeksjonen, varigheten av denne perioden varierer først og fremst ut fra hvilken sykdom/smittestoff vi er smittet av, men også behandling, trening og generell forsiktighet kan påvirke varigheten. Rekonvalesenttiden er tiden fra sykdom til personen er tilbake til frisk tilstand og samme funksjonsnivå som før infeksjonen.

Bakterier

Er meget små encellede organismer som er viktig for naturens forbrenningsprosesser, men noen typer bakterier er patogene dvs. sykdomsfremkallende. Bakterier formerer seg gjennom deling, de er følsomme for varme og tåler ikke sollys. Noen bakterielle infeksjoner er bl.a. lungebetennelse, halsbetennelse, gonore, syfilis, og infeksjoner i øre, bihule og urinveier. Sårinfeksjoner forårsakes ofte av en type bakterier - gule stafylokokker. I midten av vårt århundre kom antibiotika i bruk, dette medførte bedre kontroll over de bakterielle infeksjonene. Bakteriene kan danne resistens mot antibiotika etter en tids bruk, resistens betyr at antibiotika ikke har noen virkning på bakteriene. Dette fører til at det stadig må utvikles nye antibiotika ovenfor de mest resistente bakteriene.

Virus

Er de minste infeksiøse partikler vi kjenner, de er så små at de passerer gjennom bakterietette filtre. Virus har ikke noe selvstendig stoffskifte, de benytter seg av de angrepne cellers stoffskifte. Når et virus kommer i kontakt med en mottakelig celle trenger viruset seg inn i cellen og overtar etter hvert helt eller delvis cellens stoffskifte, og tvinger cellen til å produsere nye virus. Etter en tid, varierende fra virus til virus, vil cellen sprenges og hundrevis av nye virus vil angripe nye celler. Det finnes flere hundre forskjellige virus som kan leve videre gjennom menneskelige celler. Ulike virustyper kan være selektive, dvs. at de primært angriper celler i en type organer. Antibiotika tar ikke knekken på virus, men mot noen virustyper har vi virksomme medisiner. I noen tilfeller kan virusinfeksjoner forebygges ved vaksinasjon. Mange virusangrep gir varig immunitet , dvs. at kroppens immunforsvar «knekker» viruset neste gang vi blir «invadert» av virus som har angrepet oss før. Problemet er bare at det finnes mange ulike virustyper, dette betyr at selv om vi har immunitet mot spesifikke virus er det hundre nye som kan angripe oss.

Rickettsier

Er en mellomting mellom bakterier og virus. De overføres som regel til mennesker av ektoparasitter som lopper, lus, flått og midd. De kan forårsake flere ulike sykdommer, mest vanlig er tyfus. Infeksjonen behandles med antibiotika, og mot enkelte arter finnes vaksine.

Sopp

Soppsykdommer - mykoser er som regel overfladiske infeksjoner i hud, hår, negler og slimhinner, men enkelte kan gi infeksjoner i indre organer (systemiske infeksjoner). Sykdomsfremkallende sopparter kan deles inn i tre arter; muggsopp, gjærsopp og blandingsformer.

De viktigste artene i muggsoppgruppen er hudsoppartene (dermatofyttene). Sykdommer forårsaket av muggsopp er bl.a. hudsopp, neglsopp og fotsopp. Candida er den mest vanlige gjærsopparten, den forekommer i nese svelg, mage tarm, skjede og på huden. Blandingsformer finnes ikke i Skandinavia, de inkluderer de fleste tropiske arter. Behandling mot soppinfeksjoner er for muggsopp bl.a. antibiotika i salver og pudder, mens candida behandles med antibiotika i lokale midler.

Parasitter

Parasittsykdommer er fremkalt av encellede organismer (protozoer) eller flercellede organismer som insekter og ormer. Sykdommer i den første gruppen kan bl.a. være malaria og dysenteri, mens den andre gruppen kan være sykdommer som er forårsaket av bendelorm og skabb/lus. Parasittsykdommer er et stort problem i subtropiske og tropiske områder. Infeksjoner forårsaket av parasitter behandles med tabletter eller krem/sjampo.

Toksiner

Er giftstoffer som dannes av ulike bakterier. Det er to typer; eksotoksiner som utskilles fra bakterier, og endotoksiner som frigjøres når bakteriene dør. Matforgiftning er den mest vanlige sykdommen, mens stivkrampe som kommer av en vanlig jordbakterie, og botulisme som kommer av botolismebakterien som kan forekomme bl.a. i hermetikk som er dårlig sterilisert, er to meget alvorlige infeksjonssykdommer. De behandles med hhv. krampestillende og muskelavslappende midler/respirasjonsbehandling.

Symptomer

De fleste som får en infeksjonssykdom vil føle seg relativt dårlig, ha symptomer fra sykdomsstedet f.eks. hoste, eller diare. Feber er også et vanlig symptom, blir den svært høy eller langvarig kan det være et tegn på en alvorlig infeksjon. Utslett kan også være et symptom på en infeksjon.

Diagnose

Diagnose stilles ut fra sykehistorien (smittekilde og mat), sykdomsutviklingen, ( feber, symptomer og utslett), legeundersøkelse og utslett. Ved å undersøke prøver fra slim, spytt, blod, urin eller avføring med mikroskop kan enkelte smittestoff påvises direkte. Ved å dyrke prøvene i laboratoriet kan man teste hvilke medisiner som er mest effektive for på den måten å påvise smittestoffet. Hvis pasienten utvikler antistoffer i blodet mot den aktuelle bakterie/ virus kan diagnosen stilles ut fra dette. En mer generell test som senkning og økning av antall hvite blodlegemer kan gi nyttig informasjon, men testene sier ikke noe om hvilken mikroorganisme det gjelder. CRP i serum kan gi en indikasjon på om vi er smittet av bakterie eller virus.

© B.V.N. 1995.

LITTERATURLISTE:
Eriksson,B.E., Mellstrand,T., Peterson,L., Renström,P., Svedmyr,N.,(1985)
Sjukdomar, läkemelel och idrott.