IDRETT/FYSISK AKTIVITET OG MENSTRUASJON

Siden er ment som en generell orientering som ikke erstatter evt. konsultasjon hos legen. 

Den første menstruasjonen (menarche) inntreffer som regel i 11-14 års alderen. Menarchen er avhengig av hvor mye fett man har på kroppen. Når fettprosenten når ± 17% vil som regel menarchen inntreffe. For jenter som trener systematisk i ung alder kan menarchen utsettes fra ½ til 3 år. Dette er helt ufarlig, og det har ingen konsekvenser for evnen til å få barn senere i livet. Hvis man ikke har fått menstruasjon når man er blitt 16-17 år bør man kontakte lege for utredning.

Ungdom og kvinner som trener mye kan miste menstruasjonen, dette har bl.a. sammenheng med fettprosenten. Hvis fettprosenten blir lavere enn 14% (22-28% er vanlig for en «normal» kvinne < 30 år) kan menstruasjonen utebli, dette er meget uheldig, først og fremst fordi benbygningen blir skjørere. Menstruasjonen kan også forsvinne i kortere perioder ved reiser, stressituasjoner og slanking.

En menstruasjonssyklus varer i gjennomsnitt i 28 (21-35) dager. Den kan deles inn i fire faser:

1. Menstruasjons fase 1.- 4. dag.

2. Postmenstruell fase 5.-11. dag.

3. Intermenstruell fase 12.-22. dag.

4. Premenstruell fase 23.-28. dag

Prestasjonsevnen er «best» i fase 2, årsaken(e) til dette er delvis ukjent - hormoner ?.

I fase 4 er prestasjonsevnen «dårligst», dette kan muligens forklares ved hjelp av hormonet progesteron.

Trening og konkurranse kan foregå i alle 4 fasene. Hvis man ikke trener er det mer psykiske enn fysiske forhold som påvirker evnen til å trene/ konkurrere.

Problemer i forbindelse med menstruasjonen forekommer i fase 1 og fase 4.

Fase 1: Smertefulle menstruasjoner (dysmenoré) kan ha sin forklaring i anatomiske forandringer i livmoren eller nærliggende områder bl.a. kraftige sammentrekninger i livmormuskulaturen som følge av økt mengde av prostaglandiner - hormonlignende stoff. Personer med dysmenoré bør kontakte lege for å finne ut hva årsakene til smertene kan være. Hvis det ikke finnes noen anatomiske forklaringer til smertene kan man forsøke smertestillende midler.

Fase 4: Spenningstilstand før menstruasjonen (premenstruell tensjon) kan innebære hodepine, ømme bryster, hevelse i anklene, ryggsmerter, vektøkning på grunn av væskeopphopning, og psykiske forandringer som tretthet, irritabilitet, rastløshet, depresjon, ubehagsfølelse i underlivet, og følelsen av å være «oppblåst» og tyngre i kroppen enn vanlig. De fleste opplever sjelden alle disse plagene, det er også store individuelle forskjeller i hvilken grad plagene gjør seg gjeldende. Årsakene til premenstruell tensjon er ukjent.

Behandling av premenstruell tensjon er unødvendig i de fleste tilfeller, men p-piller pleier å hjelpe siden de reduserer den normale hormonproduksjonen. Smertestillende midler som paracetamol (reseptfritt) kan man forsøke straks smertene melder seg (store doser er giftig). Det finnes også smertestillende midler som bare fås på resept (Fenatyl, Paralgin forte, og Pinex forte).

Plagene i forbindelse med dysmenoré og premenstruell tensjon vil som regel bli mindre etter en fødsel.

Flere undersøkelser viser at kvinner som driver med idrett i mindre grad er borte fra skole/jobb i forbindelse med menstruasjonen enn ikke trente kvinner. Om dette skyldes at idrettskvinner har mindre menstruasjonsplager enn ikke trente, eller om de har bedre evne til å mestre sine plager er ikke kjent.

De fleste kvinner vil erfare at lett trening som oftest fører til at menstruasjonsplagene reduseres, dette gjelder både dysmenoré og premenstruell tensjon

© B.V.N. 1995.

LITTERATURLISTE

Eriksson,B.E., Mellstrand,T., Peterson,L., Renström,P., Svedmyr,N.,(1985)
Sjukdomar, läkemelel och idrott.

Kvinner og idrett
NIF 1988

Weineck,J.,(1990).
Sportbiologie.