MOTIVASJONSTEST

1. Når jeg våkner om morgenen og tenker på dagens trening gjør tanken på å trene meg:

1 meget trøtt
2 ganske trøtt
3 ingen reaksjon
4 ganske pigg
5 meget pigg

2. Jeg jobber hardere på treningen når det er en trener tilstede

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

3. Jeg ønsker at treningsøkten skal avsluttes litt tidligere

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

4.Jeg opplever treningen som en belastning

1 alltid
2 ganske ofte
3 noen ganger
4 sjelden
5 aldri

5. Jeg ser frem mot treningen med en positiv forventning

1 nei
2 sjelden
3 noen ganger 
4 ofte
5 alltid

6. Jeg opplever treningen som:

1 kjedelig/uinteressant
2 litt kjedelig/uinteressant
3 nøytral
4 gøy/interessant
5 veldig gøy/interessant

7. Jeg prioriterer treningen i forhold til alt annet jeg driver med

1 sist
2 på nedre halvdel
3 i midten 
4 på øvre halvdel
5 øverst

8. Mitt ønske om å lykkes i idrett er sterkt

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

9. Mine mål med idretten er klare

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

10. Jeg har samme motivasjon til å trene som til å konkurrere

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

11. Jeg er villig til å ofte andre interesser for å nå mine mål i idretten

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

12. Jeg liker å trene selv om det har gått dårlig i konkurranser

1 stemmer aldri
2 stemmer sjelden
3 stemmer noen ganger
4 stemmer som regel
5 stemmer alltid

Sum: