1RM BEREGNER

1RM basert på utregning av submaksimale repetisjoner varierer bl.a. avhengig av kjønn, treningstilstand, alder og muskelgruppe. Matematiske beregninger av 1RM kan gi en indikasjon på reell 1RM hvis utgangspunktet ikke er for mange repetisjoner. I formlene under skal antall repetisjoner være maks 10.

Brzyckis formel:
Vekt / (1,0278 -(0,0278 * antall repetisjoner))

Alternativ formel:
Vekt * (1 + (0,033 * antall repetisjoner))

Vekt Kg Repetisjoner

Brzyckis Kg

Alternativ Kg

Kilder:
Mayhew JL et al.
Muscular endurance repetitions to predict bench press strength in men of different training levels.
J Sports Med Phys Fitness, 1995 Jun;35(2):108-13

Sale, D. G. and D. MacDougall
Specificity in Strength Training: A Review for the Coach and Athlete
Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 1981 6(2):87-92.