Rockport Walk Test

Kjønn

Alder

Vekt

Puls

Minutter

Sekunder

METs

VO2 Max

Aldersgjennomsnitt

Score

Vurdering

Instruksjoner

Fyll ut boksene til venstre og klikk beregn.

Etter lett oppvarming, løp/gå 1miles (1.609 km) så hurtig som mulig. Tester noterer sluttid

R = 0.88; SEE ± 5.0 ml/kg/min

Redigert fra Rockport Fitness Walking Test, The Rockport Walking Institute


Forklaring av verdier

MET Energrforbruk i forhold til hvilemetabolismen

VO2 Max Estimat av maksimalt oksygenopptak oppgitt i ml/kg/min

Aldersgjennomsnitt Gjennomsnittlig Vo2 max verdier for din aldersgruppe

Score Sier litt om deg i forhold til gjennomsnitt(50)

Vurdering Vurdering av VO2 Max kan være, "Utmerket", "Bra", "Gjennomsnitt", "Dårlig", eller "Elendig".