Tids konvertering

Beregn din antatte tid på en distanse basert på en oppgitt distanse
Jeg har løpt: . ikke , på: ::
Beregnet tid for: . ikke, =

Formel laget av Pete Riegel: t2 = t1 * (d2 / d1)1.06

Kommentar

Matematiske funksjoner kan ikke beskrive biologiske systemer helt eksakt fordi det er for mange usikre variable. Beregningene gir imidlertid gode prediksjoner for estimering av tider på nærliggende distanser.