YMCA Sykkel Test

Kjønn

Alder

Vekt

 Arbeids enhet Nivå A Nivå B
Puls

METs

VO2 Max

Aldersgjennomsnitt

Score

Vurdering

Instruksjoner

Fyll ut boksene til venstre og klikk beregn.


Forklaring av verdier

MET Energrforbruk i forhold til hvilemetabolismen

VO2 Max Estimat av maksimalt oksygenopptak oppgitt i ml/kg/min

Aldersgjennomsnitt Gjennomsnittlig Vo2 max verdier for din aldersgruppe

Score Sier litt om deg i forhold til gjennomsnitt(50)

Vurdering Vurdering av VO2 Max kan være, "Utmerket", "Bra", "Gjennomsnitt", "Dårlig", eller "Elendig".