Et-punkts test på sykkel

Du skal bruke en ergometersykkel som kan vise belastningen i watt. Du må også måle pulsen mens du sykler - helst med pulsklokke.

1. Tråkkefrekvens 50

2. Riktig innstilling av sete

3. HF registreres hvert minutt

4. HF skal etter 6 min. være 130-160 for personer under 40 år og 120-150 for personer over 40 år. Hvis HF er lavere enn 130 etter 5 min, økes belastningen med 50w og nullstill klokka. Siste belastning skal være minst 6 min. Ved forskjell mellom siste og nest siste belastning på mer enn 5 slag, fortsettes testen til dette ikke er tilfelle (max 10 min). Gjennomsnitt av siste og nestsiste HF regnes som arbeids HF. Du må sykle på en av belastningene: 50, 75, 100 eller 150 watt.
 
 

Tast inn målte verdier.

Arbeidsbelastning:

Puls ved denne belastning:
Slag/min
Kjønn
Alder:
År
Vekt
Kg
Maksimalt oksygenopptak
l/min
Kondsjonstall
ml/kg/min

Bakrunn for testen:
Testen kan kun brukes til en grov vurdering av kondisjon, men er velegnet til å vurdere endringer i kondisjonen over tid for den enkelte person.

Referanse:
Textbook of work physiology. Åstrand & Rodahl. 3rd ed. McGraw Hill 1986. Side 363-384.