Beregnet treningsfart

Beregn din antatte treningsfart basert på en oppgitt distanse

Distanse: . ikke ,
Tid: ::

Beregnet treningsfart
Langkjøring: km 10km
Maxlass: 1000 400 m
VO2 max: 400 m km
Kortintervall: 200 m 400 m
Kommentar

Matematiske funksjoner kan ikke beskrive biologiske systemer helt eksakt fordi det er for mange usikre variable. Beregningene gir som regel gode prediksjoner for estimering av treningstider basert på oppgitt distanse over 5km.