COOP WONCA

Fysisk form

De siste to uker...  

Hva var den tyngste fysiske belastningen du kunne greid i minst to minutter?

Meget tungt, f.eks. løpe fort
Tungt. f.eks. jogge i rolig tempo
Moderat, f.eks. gå i raskt tempo
Lett, f.eks. gå i vanlig tempo
Meget lett, f.eks. gå sakte eller kan ikke gå

Følelsesmessig problem

De siste to uker...

Hvor mye har du vært plaget av psykiske problemer som indre uro, angst. nedforhet eller irritabilitet?

Ikke i det hele tatt
Bare litt
Til en viss grad
En god del
Svært mye

Daglig aktiviteter

De siste to uker...

Har du hatt vansker med å utføre vanlige gjøremål eller oppgaver enten innendørs eller utendørs, p.g.a. din fyssiske eller psykiske helse?

Ingen vansker i det hele tatt
Bare lette vansker
Til en viss grad
En god del vansker
Har ikke greid noe

Sosiale aktiviteter

De siste to uker...

Har din fysiske eller psykiske helse begrenset dine sosiale aktiviteter og kontakt med familie, venner, naboer eller andre?

Ikke i det hele tatt
Bare litt
Til en viss grad
Ganske mye
I svært stor grad

Bedre eller dårligere helse

Hvorledes vil du bedømme helsen din idag, fysisk og psykisk. sammenlignet med for to uker siden?

Mye bedre
Litt bedre
Omtrent uforandret
Litt værre
Mye værre

 

Samlet helsetllstand

De siste to uker...

Hvorledes vil du vurdere din egen helse, fysisk og psykisk i allminnelighet?

Svært god
God
Verken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

 

(Score 6-30)

 

Resposable for the translation:

Dr. Bent Guttorm Bentsen, Senior Researcher, University of Oslo Department of General Practice and Community Medicme, PO Box 1130 Blindern, N-03 18 OSLO, Norway

Bruusgaard D, Nessøy I, Rutle I, Furuseth K, Natvig B. Measuring Functional Status in a Population Survey. The Dartmouth Functional Health Assesment Charts/WONCA used in a Epidemiological Study. FamPract 10; 1993:212-18.