Fettprosentmåling med tang

Jackson & Pollocks 3-punkts måling

Formelen egner seg best til folk med en relativt lav fettprosent. I noen tilfeller vil denne formel ha en tendens til å undervurdere fettprosenten.

MENN

Menn måles på bryst, mage og lår.

Tast inn verdiene.

Alder: År Vekt Kg Bryst: mm Mage: mm Lår: mm

Fettprosent: Fettfri kroppsvekt:

Referanser:

Jackson AS, Pollock ML. Generalized equations for predicting body density of men. Br J Nutr. 1978; 40: 497-504.
Siri WE. The gross composition of the body. pages 239-280. IN: Lawrence JH, Tobias CA (editors). Advances in Biological and Medical Physics. Academic Press, Inc. Advances in Biological and Medical Physics. 1956; 4: 239-280.