KROPPSSAMMENSETNING                                         

 

Hos et normalt menneske utgjør hodet ca. 7% av kroppsvekten, overkroppen 43%, bena 2*18.5% (lår 11.4, legg 5.3, fot 1.8), og armene 2*6.5% (overarm 3.6, underarm 2.2, hånd 0.7).

 

Kroppen består hovedsaklig (kg) av muskelvev, fettvev og benvev, men også blod, hud, lever, hjerne er viktige vektbidrag. Hos utrente personer utgjør muskelvevet gjennomsnittlig 40-45% (menn) og 35-40% (kvinner), over 50% av muskelmassen befinner seg vanligvis i bena.

Fettvevet utgjør 15-20% (menn) og 20-25% (kvinner), ca. 3% (menn) og 12% (kvinner) er essensielt fett dvs. fett som er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt.

Skjelettet utgjør 15/12% (M/K), lever 1500g, blod 4-5l, hjerne 1400g og hud 6-7% av kroppsvekten.

 

Kroppen består hovedsaklig av vann, det normale vanninnholdet hos en frisk person  bestemmes hovedsaklig av kjønn, alder og fettmengde, men også fysisk aktivitet, kroppstemperatur, luftfuktighet og sykdom bidrar til å bestemme vanninnholdet.

 

Tab. 1. Vanninnhold i % av kroppsvekten.

Små barn              75%

Slank mann           70%

Slank kvinne         60%

Normal mann        60%

Normal kvinne      50%

Gammel mann       52%

Gammel kvinne     45%

Feit mann              50%

Feit kvinne            42%

 

Grunnen til at kvinner og overvektige har lavere vanninnhold i kroppen enn menn er at fettvev inneholder mye mindre vann enn muskelvev.

Vi skiller ofte mellom to væskeformer i kroppen, det intracellulære volum (ICV) dvs. vann inne i cellen, og det ekstracellulære volum (ECV) som er et mål for vann utenfor cellen. Videre kan vi dele den ekstracellulære delen i interstitielt (intercellulært) vann og intravasalt vann. Interstitielt vann er den vannmengde vi finner i mellomrom

(intersitier) mellom cellene. Intravasalt vann er den vannmengde som finnes i blod og lymfekar dvs. plastma og lymfe.

 

Tab. 2. Kroppssammensetning og vannfordeling hos normalvektige  menn og kvinner.   

                                        Mann   Kvinne

Faste substanser               40%     50%

1) Organisk materiale        35%     45%

2) Mineralsk materiale       5%       5%

 

Vanninnhold                      60%     50%

1) Intracellulær                  40%     30%

2) Ekstacellulær                20%     20%

a) Intravasal                      4%       4%

b) Interstitiell                     16%     16%

 

Kroppens ulike vev og organer har forskjellig vanninnhold. Gjennomsnittlig vanninnhold er: muskelvev 70%, fettvev 23%, benvev 28%, blod 90%, hud 58%, lever 71% og hjerne 75%.

 

Det er hovedsaklig to faktorer vi kan regulere vha. trening og kosthold. Muskel og fettvevet kan reguleres med ± 20 kg avhengig av utgangsnivået. For lite muskelvev er ikke å anbefale, det kan føre til redusert evne til å mestre hverdagens fysiske krav. Stor muskelmasse er ikke nødvendig hvis man ikke har spesielt bruk for den - f.eks idrettsutøvere.

 

Før mye fettvev dvs. over 20% (menn) og 30% (kvinner) kan ha en rekke uheldige konsekvenser, mens for lite fettvev under 5% (menn) og 15% (kvinner) også kan være skadelig for kroppen. 

 

© B.V.N. 1995

 

LITTERATUR

Henriksson,O., Lennermark,I., (1982).

Verd å vite om væskebalansen.

 

Weineck,J.,(1990).

Sportbiologie. 3. auflage.

 

Wirhed,R. (1984).

Anatomi och rörelseslära innom idrotten.