12 Minutters lp

Kjnn

Alder

Test

Distanse

METs

VO2 Max

Aldersgjennomsnitt

Score

Vurdering

Instruksjoner

Fyll ut boksene til venstre og klikk beregn.

Etter lett oppvarming, lp/jogg i 12 minutter s hurtig som mulig. Tester noterer distanse


Cooper (1968), Burke (1976) Men: R = 0.90

Burris (1970, Getchell et. al. (1977), Katch (1970), Katch (1973), Maksud et. al. (1976) Women: R = 0.54 to 0.91


Forklaring av verdier

MET Energrforbruk i forhold til hvilemetabolismen

VO2 Max Estimat av maksimalt oksygenopptak oppgitt i ml/kg/min

Aldersgjennomsnitt Gjennomsnittlig Vo2 max verdier for din aldersgruppe

Score Sier litt om deg i forhold til gjennomsnitt(50)

Vurdering Vurdering av VO2 Max kan vre, "Utmerket", "Bra", "Gjennomsnitt", "Drlig", eller "Elendig".