VURDERING AV MAKSIMALT OKSYGENOPPTAK

 

MENN

Alder  Svært    Dårlig  Tilfreds-  Vanlig    Bra     Meget  utmerket

           dårlig                stillende                             bra

20-24  <32      32-37    38-43     44-50    51-56    57-62     >62

25-29  <31      31-35    36-45     43-48    49-53    54-59     >59     

30-34  <29      29-34    35-40     41-45    46-51    52-56     >56

35-39  <28      28-32    33-38     39-43    44-48    49-54     >54   

40-44  <26      26-31    32-35     36-41    42-46    47-51     >51

45-49  <25      25-29    30-34     35-39    40-43    44-48     <48

50-54  <24      24-27    28-32     33-36    37-41    42-46     >46 

55-59  <22      22-26    27-30     31-34    35-39    40-43     >43

60-65  <21      21-24    25-28     29-32    33-36    37-40     >40

 

KVINNER

Alder  Svært    Dårlig  Tilfreds-  Vanlig    Bra     Meget  utmerket

           dårlig                stillende                             bra

20-24  <27     27-31     32-36     37-41    42-46    47-51     >51    

25-29  <26     26-30     31-35     36-40    41-44    45-49     >49

30-34  <25     25-29     30-33     34-37    38-42    43-46     >46

35-39  <24     24-27     28-31     32-35    36-40    41-44     >44

40-44  <22     22-25     26-29     30-33    34-37    38-41     >41

45-49  <21     21-23     24-27     28-31    32-35    36-38     >38

50-54  <19     19-22     23-25     26-29    30-32    33-36     >36

55-59  <18     18-20     21-23     24-27    28-30    31-33     >33

60-65  <16     16-18     19-21     22-24    25-27    27-30     >30