Hvor godt utviklet er dine mentale ferdigheter?

Vurder deg selv ut fra denne skalaen og angi med siffer fra 0= helt uenig til 10=helt enig for hvert spørsmål nedover

UTSAGN

Jeg er flink til å motivere meg selv
Jeg kan konsentrere meg i viktige situasjoner
Jeg er et bra konkurransemenneske
Jeg blir sjelden irritert på noe under en konkurranse
Jeg kan lett se meg selv prestere bra
Jeg setter opp et mål før hver trening
Jeg kan lett ta meg ut av vanskelige situasjoner uten å bli negativt påvirket
Jeg har lett for å gå tilbake til normalt spenningsnivå
Jeg har tillit til meg selv når jeg havner i vanskelige situasjoner
Hvis jeg blir irritert kan jeg lett ta kontroll over følelsene mine
Jeg forestiller meg ofte de mål jeg har satt opp
Mine konkurransestrategier er klare og de hjelper meg å prestere bedre
Mitt ønske om å lykkes er sterk
Min konsentrasjon kan ikke bli noe bedre
Jeg forventer meg som regel at jeg skal lykkes bra
Andre skulle nok bedømme min følelsesmessige kontroll som god
Når jeg forbereder meg til en konkurranse utnytter jeg følelsen jeg har hatt når jeg har lykkes i en tidligere konkurranse
Før en konkurranse legger jeg opp detaljerte strategier
Mine mål med idretten er klare
Jeg har evnen til å konsentrere meg bra i vanskelige situasjoner
Nære venner synes jeg har god selvtillit
Nervøsitet påvirker sjelden mine prestasjoner negativt
Når jeg lever meg inn i en situasjon kjennes det som om jeg virkelig var der
Jeg forbereder meg på samme måte foran alle konkurranser
Jeg har samme motivasjon før trening som før konkurranse
Jeg kan vanligvis lett unngå å bli forstyrret av mine egne tanker
Under en konkurranse har jeg overveiende positive tanker
Jeg kommer raskt til fatning igjen etter en miss
Jeg liker å se meg selv prestere bra i en kommende konkurranse
Jeg forbereder meg bra mentalt foran hver konkurranse
Jeg er forberedt på å ofre mye for å nå mine mål i idretten
Mine konkurrenter påvirker ikke min konsentrasjon
Jeg liker å kjempe meg ut av vanskeligheter jeg har kommet opp i
Jeg gir aldri opp
I mine konkurranseforberedelser spiller den mentale delen en viktig rolle
Jo bedre trent jeg er desto bedre presterer jeg i konkurranser
Jeg like å trene også etter en dårlig konkurranse
Andre bedømmer min konsentrasjonsevne som bedre enn gjennomsnittet
Jeg trener selvtilliten min på en systematisk måte
Jeg presterer ofte bra i vanskelige og viktige situasjoner
Jeg benytter meg av flere sanser når jeg ser meg selv prestere
Jeg vil ha en plan for hvordan jeg skal handle i ulike situasjoner

Trykk på knappen for å se resultatene

Motivasjon (0-100)
Konsentrasjon (0-100)
Selvtillit (0-100)
Kontroll (0-100)
Visualisering (0-100)
Forberedelser (0-100)

NaN = Du må angi et tall mellom 0 og 10

Har du en sum på 71 eller høyere har du gode evner. Har du en score på under 71 bør du vurdere om du skal prioritere trening av den/disse ferdighetene.

Motivasjon
Med motivasjon menes evnen din til å rette energien din mot definerte mål. Hvis du får lav score kan det være fornuftig å revurdere målene og også tenke på hvilken instilling du har til trening og konkurrranse.

Konsentrasjon
Det er en viktig evne i idrett og den viser hvor sterk fokuseringsevnen din og evnen til å koble bort forstyrrelde elementer er.

Selvtillitt
Troen på deg selv og dine evner er viktig i all idrett. En stor del av treningen bør generelt rettes mot dette området. Har du lav score bør du starte med trening.

Kontroll
Å få kontroll på tanken og følelser under trening /konkurranse er viktig. Kontrollen kan føre til at du kan nå den "ideelle prestasjonstilstand" når det trengs. Grunnleggende muskulær og mental grunntrening gir deg denne kontrollen.

Visualisering
Det har blitt vanligere blant gode idrettsutøvere å regelmessig bruke visualisering i trenings og konkurranseforberedelsene. Det har like god effekt uansett hvilket nivå man befinner seg på.

Forberedelser
Hvis du har lav score her bør du sjekke sjekke rutinene dine og arbeide med metoder som bedrer forbededelsene dine.

Kilde: Lars-Eric Uneståhl. Integrerad Mental träning s 198-202. SISU Idrottsböcker.