Beregn pulsverdier ved ulike treningsformer

Mann Kvinne

Alder Hvilepuls Max puls

Restitutsjon Langkjøring Moderat langkjøring AT VO2 Max

Max puls

Hvis du ikke inntaster en verdi estimerer programmet selv din maxpuls etter formlen 220-alder for menn eller 226-alder for kvinner.

NB!

Pulsverdiene gjelder for en nogenlunde veltrent person.