Stresstest

1. Jeg blir lett trøtt og er mer utmattet enn energisk

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

2. Jeg blir irritert når noen forteller meg at jeg ikke ser godt ut for tiden

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

 3. Jeg arbeider hardere og hardere og oppnår mindre og mindre

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

4. Jeg har blitt mer kynisk og uengasjert i situasjoner

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

5.Jeg blir ofte grepet av tristhet som jeg ikke kan forklare

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

 6. Jeg glemmer ofte avtaler

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

7. Jeg har blitt mer irritabel og oppfarende

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

8. Jeg ser mindre til nære venner og familie enn tidligere

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

9. Jeg har det for travelt til å ringe folk eller å skrive julekort

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

10. Jeg lider av småskavanker som hodepine, forkjølelse eller lignende

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

11. Glede er en sjelden ting for meg

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

12. Jeg føler meg litt desorientert når dagen er slutt

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

13. Det er vanskelig for meg å le og snakke humoristisk om meg selv

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

14. Sex er så uoverkommelig at det ikke er bryet verdt

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

15. Jeg har lite å si til andre

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

 

Kilde: Stress, Bo Netterstrøm