TRAPPETEST

 

1. Oppvarming i 10 minutter med HF 120-140 slag/min

2. Startbelastning 100W, trampfrekvens 75 Hz

3. Øk belastningen med 25W hver minutt

4. Stopp testen når frekvensen ikke kan opprettholdes, noter sluttiden

 

Holdetid  Estimert max Vo2

5                        2,7

5,30                        2,8

6                        3,0

6,30                        3,1

7                        3,3

7,30                        3,4

8                        3,6

8,30                        3,8

9                        3,9

9,30                        4,1

10                        4,2

10,30                        4,4

11                        4,5

11,30                        4,7

12                        4,8

12,30                        5,0

13                        5,2

13,30                        5,3

14                        5,5

14,30                        5,6

15                        5,8

15,30                        5,9

 

 

LITTERATUR

Bahr,R.,Hallèn,J.,Medbø,J.I.,(1992). Testing av idrettsutøvere.