Kondisjostest - "Watt-max testen"

Indirekte test av maksimalt oksygenopptak på sykkelergometer

Gjennemføring av testen:

1. Varm opp 5 minutter på 100 watt (kvinner 70 watt)

2. Øk belastningen med 35 watt hvert andre minutt til belastningen ikke kan holdes lengere.

3. Notér den siste belastning (watt) du kjørte på, og hvor mange sekunder du kjørte på denne.  

Skriv inn den høyeste belastning du klarte, og hvor mange sekunder du klarte denne belastning.

Høyeste belastning som ble oppnådd: W Anntal sekunder på høyeste belastning: s. Vekt kg

Oksygenopptak l/min Oksygenopptak ml/kg/min

REFERANSE

Scand J Med Sci Sports 1995 Jun;5(3):143-6

Andersen LB. A maximal cycle exercise protocol to predict maximal oxygen uptake.